Svečka za denar in poslovni uspeh

Svečka za denar in poslovni uspeh

svecka-de

  • pred poslovnimi sestanki,
  • pri iskanju poslovnih možnosti,
  • za ustvarjanje priložnosti za zaslužek,
  • za ohranitev in povečanje denarnega blagostanja.